Monday, June 27, 2016

ตื่นตา เมฆจานบินเหนือภูเขาไฟเอตนา งดงามตามธรรมชาติ
         เผยภาพปรากฎการณ์เมฆจานบินเหนือภูเขาไฟเอตนา อิตาลี เมฆก่อตัวเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ครอบปล่อง ชาวเมืองไม่พลาดแชะรูปอวดโลกออนไลน์

           เว็บไซต์เดลี่เมลของอังกฤษ เผยภาพถ่ายสุดตระการตา ปรากฏการณ์เมฆจานบินเหนือภูเขาไฟเอตนา บนเกาะซิซิลี ประเทศอิตาลี ซึ่งปรากฏขึ้นให้ผู้คนได้ยลความงดงามตามธรรมชาติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา


           สำหรับการก่อตัวขึ้นของกลุ่มเมฆในครั้งนี้ เกิดจากตัวภูเขาไฟที่ทำหน้าที่เหมือนก้อนหินในกระแสน้ำ ที่จะมีคลื่นออกมาทั้ง 2 ทาง เมื่อคลื่นจากปล่องภูเขาไฟถูกปล่อยขึ้นสู่อากาศ ไอน้ำในอากาศจะเกิดการควบแน่นที่บนยอดคลื่น ก่อนจะก่อตัวเกิดเป็นเมฆรูปประหลาดเช่นนี้ขึ้นมา

  
             ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีกระแสลมพัดผ่านมา เมฆจานบินก้อนนี้ดูเหมือนว่ามันจะหยุดอยู่นิ่ง ๆ เป็นระยะเวลาหนึ่งเลยทีเดียว ส่วนด้านการบิน ทางกัปตันได้พยายามหลบเลี่ยงเส้นทางผ่านเมฆก้อนดังกล่าว เพราะกำลังลมที่หมุนรอบ ๆ เมฆอาจจะเป็นเหตุให้เกิดหลุมอากาศได้

http://hilight.kapook.com/view/138744

No comments:

Post a Comment