Friday, July 29, 2016

เป็นบุญตาที่ได้เห็น! บัวขาว บัญชาเมฆ โชว์ ไหว้ครูมวยสุรินทร์ ครั้งแรก
เป็นบุญตาที่ ได้เห็น! บัวขาว บัญชาเมฆ ร่วมกับคณาจารณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ได้จัดพิธี ไหว้ครูมวยสุรินทร์ ครั้งที่ 1 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยเฉพาะมวย ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองคนไทยเรามานาน และในจังหวัดสุรินทร์ก็มีนักมวยอยู่มากมาย จึงเกิดเป็นงานนี้ขึ้นมาให้ลูกหลานได้ดูและเห็นกัน

เครดิตจาก : https://www.facebook.com/BanchamekGym/posts/1352603251446342เครดิตจาก : https://www.facebook.com/BanchamekGym/posts/1352603251446342เครดิตจาก : https://www.facebook.com/BanchamekGym/posts/1352603251446342เครดิตจาก : https://www.facebook.com/BanchamekGym/posts/1352603251446342เครดิตจาก : https://www.facebook.com/BanchamekGym/posts/1352603251446342
เครดิตจาก : https://www.facebook.com/BanchamekGym/posts/1352603251446342เครดิตจาก : https://www.facebook.com/BanchamekGym/posts/1352603251446342เครดิตจาก : https://www.facebook.com/BanchamekGym/posts/1352603251446342เครดิตจาก : https://www.facebook.com/BanchamekGym/posts/1352603251446342เครดิตจาก : https://www.facebook.com/BanchamekGym/posts/1352603251446342
โพสต์โดย mauys เมื่อ 29 ก.ค. 59 12:03:31

เครดิตจาก : https://www.facebook.com/BanchamekGym/posts/1352603251446342
http://world.kapook.com/pin/579ae3a34d265a44678b4568 

No comments:

Post a Comment