Thursday, October 27, 2016

เหมือนฝัน มงต์ แซงต์ มิเชล วิหารกลางทะเล งดงามราวหลุดจากเทพนิยาย
       พาชมภาพบรรยากาศ มงต์ แซงต์ มิเชล วิหารกลางทะเลแห่งประเทศฝรั่งเศส สถานที่ท่องเที่ยวสุดสวยงามน่าอัศจรรย์ งดงามราวหลุดจากเทพนิยายเลยทีเดียว

        มงต์ แซงต์ มิเชล (Mont Saint Michel) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดของประเทศฝรั่งเศส เป็นวิหารที่ตั้งอยู่บนเกาะโดดเดี่ยวกลางทะเล ฝั่งตะวันตก บริเวณจังหวัดม็องช์ แคว้นนอร์มังดีของประเทศฝรั่งเศส
        วิหารมงต์ แซงต์ มิเชล เป็นสถาปัตยกรรมยุคกลางตั้งอยู่บนเกาะหินแกรนิตที่สูง 600 เมตรจากพื้น ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 708 โดยนักบุญโอแบรต์ (Saint Aubert) เพื่ออุทิศถวายให้กับอัครเทวทูตไมเกิลหรือมิเชล นักบุญผู้ปกป้องคุ้มครองชาวเรือในสมัยนั้น บริเวณรอบ ๆ วิหารมงต์ แซงต์ มิเชล ถูกสร้างให้เป็นเมืองเล็ก ๆ ในสมัยยุคกลางที่ถูกรักษาและป้องกันไว้ภายใต้รั้วกำแพงวิหาร ทั้งเกาะจะล้อมรอบไปด้วยน้ำทะเล ซึ่งสามารถเดินทางไปด้วยเรือ หรือในช่วงเวลาที่น้ำลง สามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดินเท้าไปตามหาดทราย อีกทั้งตำแหน่งที่ตั้งของวิหารมงต์ แซงต์ มิเชล ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีตามธรรมชาติ ทำให้สถานที่แห่งนี้ไม่เคยถูกพิชิตไปได้ตลอดช่วงสงครามร้อยปี

 
        ต่อมาหลังจากช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส ไม่มีนักบุญรายใดอาศัยอยู่ วิหารมงต์ แซงต์ มิเชลจึงถูกปิดตัวก่อนจะถูกเปลี่ยนเป็นเรือนจำที่คุมขังนักโทษทางการเมือง จนกระทั่งในปีค.ศ. 1836 ได้ถูกยกเลิกใช้เป็นเรือนจำ โดยวิกตอร์ อูโก นักเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศสได้รณรงค์ให้มีการปฏิสังขรณ์วิหารมงต์ แซงต์ มิเชลจนกลายเป็นสถาปัตยกรรมสมบัติของชาติ และถูกประกาศให้เป็นอนุเสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ในปีค.ศ.1874 กระทั่งได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรมโลก เมื่อปี ค.ศ.1979 (พ.ศ. 2522)

  
           ปัจจุบันวิหารมงต์ แซงต์ มิเชล มีเส้นทางเข้าไปถึงได้สะดวก แต่ทั้งนี้ก็ต้องเช็กตารางน้ำขึ้น-น้ำลงด้วย เนื่องจากมีบางช่วงที่น้ำขึ้นสูงจนท่วมทางเดินเข้า วิหารมงต์ แซงต์ มิเชล นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็น โดยภายในมีทั้งร้านอาหารและโรงแรมที่พัก รวมทั้งสถานอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวไปเยือนเป็นจำนวนมากทุก ๆ ปี ข้อมูลจาก 
about-france.com, en.wikipedia.org
http://travel.kapook.com/view159478.html

No comments:

Post a Comment